Η Επανάσταση μέσα από την ποίηση του Διονύσιου Σολωμού

Black Out Poetry

Oι μαθητές της Στ' τάξης χρησιμοποίησαν την τεχνική Blackout Poetry, για να συνθέσουν ένα δικό τους ποίημα! Είναι ένας δημιουργικός και διασκεδαστικός τρόπος με τον οποίο παρατηρούν τη γλώσσα, επιλέγουν λέξεις, φαντάζονται εικόνες, εμπνέονται το θέμα και δημιουργούν. Με εργαλείο τη φαντασία, συνδέεται το φανερό με το κρυφό, το συνειδητό με το ασυνείδητο. 

Επιλέγονται και συνδυάζονται λέξεις για τη δημιουργία ποιήματος που βρίσκεται "κρυμμένο" μέσα στον Ύμνο εις την Ελευθερία του Δ. Σολωμού.