Κρεμάλα

Αφού διαβάσεις τα βιογραφικά στοιχεία των ηρώων της επανάστασης, λύσε τις παρακάτω κρεμάλες.