Πηγές

Βγόντζα, Φ., Καλαθά, Ε.Φ. (2021). Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά! Το 1821 με μια ματιά! Αθήνα: ΕΝ ΠΛΩ.

Hess, P.V. (1996).  1821, Η Ελληνική Επανάσταση. Αθήνα: Εκδόσεις ΔΕΛΤΑ.

Κολιόπουλος, Ι., Καλλιανιώτης, Α., Μιχαηλίδης, Ι., Μηνάογλου, Χ. (2012). Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ".

Μαστρομιχαλάκη, Α., Ζούρας, Π. (2020). Δύο φορές το '21. Αθήνα:  ΕΝ ΠΛΩ.

Παπαρηγόπουλος, Κ. (1999). Θ.Κ. Δημαράς (επιμ.). Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Αθήνα: Εστία.

Στρατίκης, Π. (1990). Το Αθάνατο 1821. Αθήνα: Εκδόσεις Στρατίκη.

Στρατίκης, Π. (1997). Πινακοθήκη των ηρώων του 1821. Αθήνα: Εκδόσεις Στρατίκη.

Διαδικτυακές πηγές

www.sansimera.gr

https://el.wikipedia.org/

Εικαστικό υλικό

Baraldi, S. (1990). Το Αθάνατο 1821. Αθήνα: Εκδόσεις Στρατίκη.

Hess, P.V. (1996). 1821, Η Ελληνική Επανάσταση. Αθήνα: Εκδόσεις ΔΕΛΤΑ.

Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ανάκτηση από: https://museum.bankofgreece.gr/topoianaforas/