Προσωπογραφίες

Καλλιτεχνική δημιουργία: Παναγιώτης Ευαγγελάτος